Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Tuổi già
Tuổi già lúc nhớ lúc quên
Chỉ mong cuộc sống bình yên là mừng

ĐẠI GIA KHÔNG (O) ĐỒNG

Xã hội ngày nay có “Đại Gia”
Tay không bắt giặc” mới gọi là
“Anh hùng hảo hán” thời Hiện Đại
Lừa đảo Ngân hàng với chúng ta.

Với Ngân hàng thế chấp đồ ma
Một nhà thế chấp tới hai,ba
Làm ăn thua lỗ sinh “Nợ xấu”
Nguyên nhân cũng tại bởi chúng ta:
Bộ phận kiểm soát chỉ qua loa
Vì tin “Con nợ” là ‘Đại Gia”
“Đại Gia” đã có tiền nhiều tỷ
Nảy sinh lừa đảo đến mọi nhà :
Kinh doanh “Đa cấp” lợi lộc cao
Nào gửi tiền vào lãi suất cao
Máu tham là dễ dàng sập bẫy
Hậu quả gây ra biết nhường nào.

Nâng cao cảnh giác để làm sao
Không ham tín dụng “Lãi suất cao”
“Kinh doanh lừa đảo” cần nghiêm trị
Giữ trọn lòng tin,quý biết bao./.

                                                                  Thái Nguyên ngày 15 tháng 12 năm 2015                                                                    NGUYỄN ĐÌNH BÀNG
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa