Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới ta thêm một tuổi đời
Chúc nhau luôn nở nụ cười tươi
Chúc nhau “Vạn Sự” đều “Như Ý”
Mạnh khỏe, an vui  hưởng lộc trời./.

                                                 Xuân Canh Tý 2020

                                                    Nguyễn Đình Bàng
                                                                    Hội viên Thi Đàn Việt Nam
                                                                   Hội viên CLB Thơ Việt Nam
                                                                       ĐT 0913354979
                                                                       Email: banghdndtn@gmail.com

Kết quả hình ảnh cho chuc mung nam moi 2019


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tặng các Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Năm mới ta thêm một tuổi đời
Chúc nhau luôn nở nụ cười tươi
Chúc nhau “Vạn Sự” đều “Như Ý”
Mạnh khỏe, an vui,  hưởng lộc trời./.

                                                 Xuân Canh Tý 2020

                                                    Nguyễn Đình Bàng
                                                                         Trưởng BLL Cán Bộ Hưu Trí
                                                                           Ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên
                                                                       ĐT 0913354979
                                                                       Email: banghdndtn@gmail.com
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tặng các Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019

Năm mới ta thêm một tuổi đời
Chúc nhau luôn nở nụ cười tươi
Chúc nhau “Vạn Sự” đều “Như Ý”
Mạnh khỏe, an vui,  hưởng lộc trời./.

                                                 Xuân Kỷ Hợi 2019
                                                    Nguyễn Đình Bàng
                                                                         Trưởng BLL Cán Bộ Hưu Trí
                                                                           Ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên
                                                                       ĐT 0913354979
                                                                       Email: banghdndtn@gmail.com  
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa