Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

PHÚ BÌNH ĐỔI THAY

Ai về Phú Bình hôm nay
Cũng đều chứng kiến đổi thay khá nhiều.
Nông dân lao động sớm chiều
Chăn nuôi ,Trồng trọt có nhiều cơ may.
Công nghiệp phát triển hàng ngày
Các khu Công nghiệp khói bay ngút trời.
Nông dân từng bước đổi đời.
Kinh tế phát triển ,sáng ngời niềm tin.
Dân tin vào Đảng của mình
Làm việc hết mình Xây dựng Quê hương.
Phát huy truyền thống kiên cường
Chiến Khu cách mạng,quê hương Anh Hùng.

Hôm nay phấn khởi chúc mừng
Phú Bình ta sẽ không ngừng vươn lên./.
Nguyễn Đình Bàng
Số nhà 74 Phủ Liễn TP Thái Nguyên -Nguyên Uỷ viên Thường TrựcHĐND tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 091.3354.979
NHỮNG LỜI PHẬT DẠY


Phật tổ Thích Ca đã dạy rồi.
“Đời là bể khổ” có vậy thôi.
Phật khuyên rèn luyện làm điều thiện.
Bể khổ kia rồi sẽ cạn vơi .

Phật tổ dạy ta đủ “Ngũ thường”.
Làm nguời phải sống có tình thương.
Thương người như thể
                                    thương thân vậy.
Hãy quên đi hết những tầm thường.

Phật tổ dạy ta “Phép Chính danh”.
“Ngũ thường” là Đạo đức trị Dân.
Phải luôn hoà hợp “Danh và Thực”.
Tướng thời ra tướng Quân ra quân.
Phật tổ dạy ta phải “Dưỡng dân”.
Chăm lo đời sống của Nhân dân.
Thường xuyên giáo dục Dân luật Pháp.
Cuộc sống rất cần phải “Giáo dân”.

Phật tổ dạy ta “phép Chính Hình”.
Xử sao đúng Luật ,thật nghiêm minh.
Sử dụng hình phạt cho phù hợp.
Thấu lý đạt tình với chúng sinh./.


Nguyễn Đình Bàng
Số nhà 74 Phủ Liễn TP Thái nguyên - Nguyên Uỷ viên Thường trực
HĐND tỉnh Thái Nguyên - ĐT: 091.3354.979

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa