Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Tháng 5 nhớ Bác

Bác Hồ của chúng ta.
Bác đã đi xa bốn sáu năm rồi đó.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử
Ta bồi hồi nhớ Bác không nguôi.
Bác Hồ ơi ,Bác Hồ ơi.
Cả cuộc đời Bác giành cho Đảng.
Cả cuộc đời Bác hy sinh cho Cách mạng.
Còn với mình không một chút riêng tư
Bác là người cha nhân hậu hiền từ
Là ánh sáng hào quang chói lọi
Soi sáng cho ta trên đường thắng lợi
Đất nước ta đang đổi mới đi lên
Kiên định Mục tiêu theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Giữ trọn niềm tin theo con đường của Bác.
Đoàn Kết giúp nhau hoàn thành sứ mạng
Lịch sử trao cho bác đã trao cho:
Đấu tranh cho Độc lập Tự do.
Cho mục tiêu Dân giàu Nước mạnh.
Dân chủ văn minh tăng cường sức mạnh.
Đưa nước ta sánh Cường Quốc Năm châu.
Tháng 5 đến rồi ta lại chúc nhau
Nhớ lời Bác phải luôn luôn Đổi mới.
Hãy Đoàn Kết và cùng nhau vươn tới.
Những đỉnh cao của  thế giới loài người.

                       Thái Nguyên ngày 19 tháng 5 năm 2015                                   Nguyễn Đình Bàng
   ĐT 0913354979

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa