Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

BẦU CỬ LÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN

Vận động các cử tri
Đi tham gia bầu cử
Thực hiện quyền dân chủ
Làm nghĩa vụ công dân
Việc này rất là cần
Để bầu ra đại biểu.

Chọn những người tiêu biểu
Có đủ đức và tài
Cần có đủ cả hai
Là cực kỳ cần thiết.
Bởi chúng ta đều biết
Các Đại biểu của dân
Thay mặt cho nhân dân
Làm chức năng đại diện


Cần khả năng phản biện
Giám sát và Thẩm tra
Ta không thể qua loa
Bầu cho xong là được.

Trước tiên cần bầu đủ
Nhớ không được bầu thừa
Cần sáng suốt ,vô tư
Chọn ra người đại biểu./.

Thái Nguyên ngày 22/4/2016

         NGUYỄN ĐÌNH BÀNG 
     CLB Hưu trí Thái Nguyên 
ĐT 0913354979
Email: banghdndtn@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa